Some systems are experiencing issues

Past Incidents

Friday 2 April 2021

No incidents reported

Thursday 1 April 2021

No incidents reported

Wednesday 31 March 2021

No incidents reported

Tuesday 30 March 2021

Xenius Netwerk - AS203148 Netwerk hickups

We ondervinden de laatste dagen routering problemen op onze core infrastructuur. Deze hickups treden ad-random op en veroorzaken een kortstondige onderbreking naar bepaalde subnetten op onze infrastructuur. Deze onderbreking is het gevolg van re-routering van het netwerk. We trachten de oorzaak van dit probleem zo snel mogelijk te identificeren en weg te werken.

[01/04/2020] De problemen lijken na aanpassingen gestabiliseerd te zijn, we houden het de volgende dagen en weken verder in de gaten.

[06/04/2020] We ervaren opnieuw hinder van packet loss, er werden opnieuw aanpassingen doorgevoerd waarna het netwerk opnieuw stabieler lijkt te draaien.

Monday 29 March 2021

No incidents reported

Sunday 28 March 2021

No incidents reported

Saturday 27 March 2021

No incidents reported