Thursday 11 October 2018

Maintenance aankondiging GTT, scheduled 3 years ago

Onze datacenter leverancier GTT voert een blackbuilding test uit. Tijdens zo’n test word het uitvallen van het reguliere stroomnet gesimuleerd en worden alle systemen getest. We verwachten geen impact/hinder hierdoor, maar zullen standby zijn om in te grijpen indien nodig blijkt.’