Tuesday 22 January 2019

Shared webhosting services [WEB2] Corrupt filesysteem

In nasleep van de problematiek die zich gisteren voordeed ontvangen we meldingen van klanten dat bepaalde mailboxen leeg zijn. Er is gisteren inderdaad corruptie op het onderliggende bestandssysteem vastgesteld, hierop is de nodige actie ondernomen om het bestandssysteem te herstellen. Blijkbaar heeft dit herstel dataverlies veroorzaakt bij een aantal klanten.

Er is daarom beslist om een volledige restore van de server uit te voeren en dit naar een eerder werkende datum.

We verwachten deze restore in de loop van de namiddag klaar te hebben.