Thursday 9 April 2020

Spoedonderhoud WEB4, scheduled 1 year ago

Vanavond zal er spoedonderhoud uitgevoerd worden op WEB4 vanaf 20u. Hierdoor zullen uw website(s) tijdelijk beperkt beschikbaar zijn, we trachtten dit zo kort mogelijk te houden. [22u51] - De migratie verloopt voorspoedig, we zijn bezig met het verplaatsten van de laatste data disk. ETA +/-2u [00u00] - De migratie loopt nog steeds, echter niet met de gewenste snelheid, waardoor we de eerder aangekondigde ETA vermoedelijk niet zullen halen [00u55] - Migratie is afgerond, WEB4 is terug volledig bereikbaar.