Tuesday 30 March 2021

Xenius Netwerk - AS203148 Netwerk hickups

We ondervinden de laatste dagen routering problemen op onze core infrastructuur. Deze hickups treden ad-random op en veroorzaken een kortstondige onderbreking naar bepaalde subnetten op onze infrastructuur. Deze onderbreking is het gevolg van re-routering van het netwerk. We trachten de oorzaak van dit probleem zo snel mogelijk te identificeren en weg te werken.

[01/04/2020] De problemen lijken na aanpassingen gestabiliseerd te zijn, we houden het de volgende dagen en weken verder in de gaten.

[06/04/2020] We ervaren opnieuw hinder van packet loss, er werden opnieuw aanpassingen doorgevoerd waarna het netwerk opnieuw stabieler lijkt te draaien.