Wednesday 23 June 2021

DaaS Omgeving - gepland onderhoud - beveiligingsupdates, scheduled 5 months ago

Om 20u30 zullen er beveiligingsupdates uitgevoerd worden op de DaaS omgeving. Mogelijks kan u hier kort hinder van ondervinden. We stellen alles in het werk om de onderbreking zo kort mogelijk te houden.